NELER YAPARIZ?
 

Başarılı pazarlama ve satış stratejileri geliştirmek iş dünyasını, pazar yapısını ve müşterileri kapsamlı olarak anlamayı gerektirir. Biz pazarlama ve satış stratejilerini hazırlama konusunda uzun yılların getirdiği deneyime sahibiz. Pazarlama ve satış stratejilerinizi gözden geçirerek olanaklarınızı ve aktivitelerinizi değerlendirip size en etkin pazarlama ve satış modelini önerebiliriz. Bu konu ile ilgili başlıca hizmet alanlarımız aşağıda özetlenmiştir: 

Piyasa analizleri yapmak ve piyasa potansiyelini tahmin etmek,
Marka stratejileri geliştirmek,
Şirketin ürün portföyünü gözden geçirerek gelir potansiyelini maksimuma çekmek için en uygun ürün piyasa konumlandırmasını gerçekleştirmek,
Piyasa/müşteri anketleri yapmak, odak grupları oluşturmak ve sonuçları analiz etmek. Bu yöntem satış kanalı etkinliğini, müşteri memnuniyetini ve satın almalardaki kriterleri değerlendirmektedir. Bu kapsamda ayrıca rakip analizleri de değerlendirilmektedir.
Hedef segmentleri ve hedef grupları belirlemek,
Segmentasyon modelleri yaratmak, her bir segment için anahtar özellikleri teşhis etmek ve segmentin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek,
Rekabet analizleri hazırlamak,
Fiyatlandırma modellerini analiz etmek ve gözden geçirmek, gelir ve karlılığı artırmak için en uygun stratejileri seçmek,
Zamanlama ve sorumluluk detaylarını içeren uygulama planları hazırlamak (“Pazara Giriş” planı),
Pazarlama yatırımlarının ihtiyaç ve faydalarını belirlemek, Pazarlama yatırımlarının etkinliğini artırmak,
Ürün stratejilerini kanal stratejileriyle paralel hale getirmek,
Yeni bir ürün ya da hizmetin pazara sunumunu başarılı bir şekilde sağlamak için doğru dağıtım kanalları kombinasyonunu belirlemek,
Daha etkin satış gücü oluşturmak,
Tutarlı ve sürdürülebilir satış süreci geliştirmek,
Piyasadaki her dağıtım kanalının işletme maliyetlerini analiz etmek ve bu kanallar kapsamındaki ürünlerin ya da hizmetlerin doğru fiyatlandırmasını değerlendirmek,
Satış ekibi için performans ölçüm kriterlerini tanımlamak, oluşturmak ve uygulamak.

 
   
     
Copyright © EMRE AJANS 2014